مجروح حادثه تیراندازی خیابان اشراقی فوت کرد/ آغاز تحقیقات جنایی

معتادان جنگلی، مردم شرق تهران را به ستوه آورده‌اند/ مشکلات محله سرخه حصار بررسی شد
مهر نوشت: مرد جوانی که روز گذشته در تیراندازی خیابان اشراقی از ناحیه سر مورد هدف قرار گرفته بود، جان باخت.

معتادان جنگلی، مردم شرق تهران را به ستوه آورده‌اند/ مشکلات محله سرخه حصار بررسی شد