پیشنهاد حذف سهم شهرداریها از مالیات بر ارزش افزوده عادلانه نیست

معاون وزیر صنعت: تا کی باید این خودروها را سوار شویم؟
شهردار کلانشهر کرج از پیشنهاد حذف سهم شهرداریها از مالیات بر ارزش افزوده که در لایحه برنامه ششم توسعه آمده است، انتقاد کرد.

معاون وزیر صنعت: تا کی باید این خودروها را سوار شویم؟