خط حزب‌الله با توصیه به برادری بین قوا منتشر شد /سرریز اشرافی‌گری مسئولان به زندگی مردم

معاون وزیر بهداشت: آماده‌ایم مشکلات‌درمانی گورخواب‌ها را برطرف‌کنیم/ کارگروه‌هایی برای خودکشی و سلامت‌جنسی
نشریه خط حزب‌الله این هفته در سرمقاله خود به توصیه‌های رهبر انقلاب به روسای قوا اختصاص یافته است.

معاون وزیر بهداشت: آماده‌ایم مشکلات‌درمانی گورخواب‌ها را برطرف‌کنیم/ کارگروه‌هایی برای خودکشی و سلامت‌جنسی