فیلم | جوان برزیلی زیر دست و پای گاو جان داد

معاون وزیرمسکن:در بازار مسکن سفته بازی وجود ندارد/من هم قسطی خانه خریدم
یک گاوباز جوان برزیلی حین اجرای نمایش، پس از سقوط و متحمل شدن ضربات پای گاو، دچار چند شکستگی داخلی شد و جان خود را از دست داد.

معاون وزیرمسکن:در بازار مسکن سفته بازی وجود ندارد/من هم قسطی خانه خریدم