محدودیت‌های جدید برای رانندگان‌نوگواهینامه/ جریمه‌دوربینی خودروهای‌فرسوده/ افزایش برخورد با خودروهای‌لوکس

معاون سیاسی وزارت کشور: نسبت به مشارکت مردم در انتخابات نگرانی نداریم
مهر نوشت: رییس پلیس راهور ناجا بر اساس دستورالعمل جدید ابلاغی از وزیر کشور، محدودیت هایی در آیین نامه جدید پیش بینی شده که باید مورد توجه قرار گیرد و این آیین نامه از ماه آینده اجرایی می شود.

معاون سیاسی وزارت کشور: نسبت به مشارکت مردم در انتخابات نگرانی نداریم