تصویر کهکشان شبیه راه شیری در فاصله ۳۰ میلیون سال نوری

معاون رئیس‌جمهور: امام به آیت‌الله هاشمی آن نگاهی را داشت که به سیداحمدآقا داشت
کهکشان مارپیچی بزرگ NGC 891 تقریبا ۱۰۰ هزار سال نوری قطر دارد و از جایی که ما قرار گرفته‌ایم از لبه دیده می‌شود. در حقیقت این کهکشان که در فاصله‌ ۳۰ میلیون سال نوری از ما و صورت‌فلکی اندرومدا قرار گرفته خیلی شبیه به راه‌شیری خودمان است

معاون رئیس‌جمهور: امام به آیت‌الله هاشمی آن نگاهی را داشت که به سیداحمدآقا داشت