مرتضی دهرویه: بهترین‌های لیگ دو کشور در تیم هف سمنان حضور دارند

معاون رئیس‌جمهور: استفاده از خردجمعی رویکرد دولت یازدهم است
مربی تیم هف گفت برای پیروزی در مقابل تیم شهرداری تبریز از جان مایه خواهیم گذاشت

معاون رئیس‌جمهور: استفاده از خردجمعی رویکرد دولت یازدهم است