تصویر خارق‌العاده عبور هواپیما از مقابل ماه/عکس روز ناسا

معاون استاندار یزد: «سلام کشور» انتخاباتی نیست
عکس روز ناسا گذر یک هواپیما از جلوی ماه را نشان می‌دهد. ابری که از خروجی موتور هواپیما ایجاد می‌شود به طور طبیعی باید سفید باشد ولی حجم عظیم هوا در سمت غروب خورشید باعث پخش شدن نور قرمز می‌شود و در نتیجه ابر خطی اندکی قرمز رنگ شده است.

معاون استاندار یزد: «سلام کشور» انتخاباتی نیست