عوارض مالیات بر ارزش افزوده شهرداری کلانشهرها کاهش می یابد

مصطفایی: مدیران و کارمندان دستگاههای اجرائی‌، خدمتگزاران مردم هستند
رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی گفت: در بررسی مواد برنامه ششم توسعه کشور، عوارض مالیات بر ارزش افزوده شهرداری های کلانشهرها کاهش یافت.

مصطفایی: مدیران و کارمندان دستگاههای اجرائی‌، خدمتگزاران مردم هستند