ورود حجاج نرخ مرغ را افزایش می‌دهد

مصباحی‌مقدم:احمدی‌نژاد تخلفات‌ زیادی دارد/امیدواریم ناطق برگردد/بخاطر سلفی نمایندگان احساس شرم کردم
باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی نوشت: با ورود حجاج نرخ مرغ تا 8هزار تومان افزایش می یابد.

مصباحی‌مقدم:احمدی‌نژاد تخلفات‌ زیادی دارد/امیدواریم ناطق برگردد/بخاطر سلفی نمایندگان احساس شرم کردم