عکس روز نشنال جئوگرافیک | میزی برای سه نفر

مشکل بزرگ استقلال و پرسپولیس که وزیر می‌خواهد یک بار برای همیشه آن را حل کند
عکس روز نشنال جئوگرافیک به یوزپلنگ‌هایی در حفاظتگاه ملی ماسائی مارا اختصاص یافته است که در نخستین ساعات روز و هنگام طلوع آفتاب، به امید یافتن اولین وعده و شکار خود به بالای این تکه سنگ رفته‌اند.

مشکل بزرگ استقلال و پرسپولیس که وزیر می‌خواهد یک بار برای همیشه آن را حل کند