چشمانی به سمت شهر در عکس روز نشنال جئوگرافیک

مشکل افت فشار و قطعی گاز سلسله و دلفان برطرف می شود
عکس روز نشنال جئوگرافیک به تصویری از پل بروکلین اختصاص یافته است و بروکلین نیز نقطه اتصال به همسایه‌اش منهتن محسوب می‌شود. این پل از زمان افتتاحش در سال ۱۸۸۳ به عنوان نماد نیویورک شناخته می‌شود. دو دایره هم‌اندازه سیمی روی این پل به چشمان بروکلین شهرت دارند.

مشکل افت فشار و قطعی گاز سلسله و دلفان برطرف می شود