انتشار فرم خوداظهاری رتبه‌بندی پایگاه‌های خبری

مشکلات مردم ساکن در یک ساعتی پایتخت/ از قطعی مکرر برق و تعطیلی ادارات تا آب‌رسانی با تانکر
دومین دوره طرح رتبه بندی پایگاه‌های خبری به منظور ارزیابی سطح کیفی و کمی این پایگاه‌ها آغاز شد.

مشکلات مردم ساکن در یک ساعتی پایتخت/ از قطعی مکرر برق و تعطیلی ادارات تا آب‌رسانی با تانکر