عکس | نحوه عجیب دستگیری یکی از مخالفان ترامپ در منهتن

مشکلات صادرکنندگان با تسهیل ورود موقت رفع شد
یکی از معترضان سیاست‌های ترامپ در مقابل برج ترامپ در محله منهتن نیویورک از سوی پلیس این شهر دستگیر شد.

مشکلات صادرکنندگان با تسهیل ورود موقت رفع شد