کورسوی امید برای اکران «مادر قلب اتمی» روشن شد

مشکلات دولت با تورم عظیم و تحریم‌های باقیمانده از دولت قبل
باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: در آخرین جلسه‌ای که برای رفع مشکل فیلم علی احمدزاده برگزار شد، ایوبی قول مساعدت داده است.

مشکلات دولت با تورم عظیم و تحریم‌های باقیمانده از دولت قبل