این 3دختر بر سر مردی که آنها را در خیابان سوار کرد و به خانه اش آورد،چه بلایی آوردند؟

مشکلات‌تان را بنویسید؛ ما با مسئولان در میان می‌گذاریم
روزنامه ایران نوشت: وقتی صدای فریاد کمک خواهی مرد جوان از آپارتمانی واقع در یکی از ساختمان‌های گرانقیمت غرب تهران بلند شد کسی نمی‌دانست چه اتفاقی برایش افتاده است. این مرد که بشدت شوکه شده بود فریاد می‌زد و از همسایه‌ها کمک خواست.

مشکلات‌تان را بنویسید؛ ما با مسئولان در میان می‌گذاریم