فرود بالگرد نظامی قزاقستان در اتوبان برای پرسیدن آدرس!

مشروح نشست خبری ترامپ؛ از درگیری تازه با خبرنگار تا موضع تازه نسبت به ایران، کره شمالی و ماجرای فلین
تسنیم نوشت:یک فروند بالگرد ارتش قزاقستان که گفته می‌شود مسیر را گم کرده بود برای پرسیدن آدرس وسط یک جاده شلوغ فرود آمد.

مشروح نشست خبری ترامپ؛ از درگیری تازه با خبرنگار تا موضع تازه نسبت به ایران، کره شمالی و ماجرای فلین