استقبال هنرمندان از افتتاحیه «سینما نیمکت»

مشاور رهبری: دست حکام سعودی در پشت پرده تمام بحران‌های منطقه‌ای آشکار شده است
افتتاحیه فیلم «سینما نیمکت» به کارگردانی محمد رحمانیان در پردیس سینمایی چارسو برگزار شد.

مشاور رهبری: دست حکام سعودی در پشت پرده تمام بحران‌های منطقه‌ای آشکار شده است