نمایشگاه «مستی از نی» در نگارخانه هنر ایران

مشاور احمدی‌نژاد به دادسرا احضار شد
منیرالسادات شریف‌نیا نمایشگاهی از آثار خود را با عنوان «مستی از نی» در نگارخانه هنر ایران برگزار می‌کند.

مشاور احمدی‌نژاد به دادسرا احضار شد