انفجار مخازن کارخانه روغن خودرو و آتش‌سوزی مهیب در حومه مشهد

مسی بهترین بازیکن این هفته لیگ قهرمانان اروپا شد
ایرنا نوشت: افسرنگهبان سازمان آتش نشانی مشهد گفت: آتش سوزی مهیب مخزن 30 هزار لیتری روغن خودرو و انفجار دو مخزن 15 هزار لیتری روغن در حومه این شهر 40 آتش نشان را به محل حادثه کشاند.

مسی بهترین بازیکن این هفته لیگ قهرمانان اروپا شد