اکران «۱۴ جولای» با فیلمبرداری تورج اصلانی در جشنواره کمرایمیج لهستان

مسکو: بیانیه پوتین و ترامپ درباره سوریه واضح و نیاز به تفسیر ندارد
فیلم سینمایی «۱۴ جولای» با مدیریت فیلمبرداری تورج اصلانی، در بیست و پنجمین جشنواره بین‌‌‌المللی فیلم کمرایمیج لهستان به نمایش درمی‌آید.

مسکو: بیانیه پوتین و ترامپ درباره سوریه واضح و نیاز به تفسیر ندارد