جاده کرج – چالوس به صورت مقطعی مسدود می‌شود

مسعود حسن‌زاده به سپاهان پیوست
ایرنا به نقل از رئیس پلیس راه البرز نوشت: جاده کرج -چالوس به دلیل اجرای عملیات عمرانی در تونل امیرکبیر از هفته آینده به صورت مقطعی مسدود می شود.

مسعود حسن‌زاده به سپاهان پیوست