هاشمی‌رفسنجانی به روایت یک کارگردان سینما

مسجدجامعی از شورای شهر تهران استعفا داد تا به کتابخانه ملی برود/ تصویری از نامه استعفا
ابوالحسن داودی کارگردان سینما در یادداشتی از آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی نوشته است.

مسجدجامعی از شورای شهر تهران استعفا داد تا به کتابخانه ملی برود/ تصویری از نامه استعفا