فیلم | لحظه برخورد دو هواپیما هنگام پرش چتربازها

مستندساز و پژوهشگر کشور به شهادت رسید
لحظه برخورد دو هواپیما هنگام پرش چتربازها را در ویدئوی زیر ببینید.

مستندساز و پژوهشگر کشور به شهادت رسید