بانک ملی اسلام آبادغرب مورد دستبرد قرار گرفت

مسابقه تیراندازی خبرنگاران ارومیه‌ای
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان کرمانشاه از وقوع یک مورد سرقت در یکی از شعب بانک ملی اسلام آبادغرب خبر داد.

مسابقه تیراندازی خبرنگاران ارومیه‌ای