ترامپ تعلیق تحریم‌های مربوط به برجام را تمدید کرد

مسئول کمیته مسابقات هیات کاراته لرستان: قول می دهیم رنکینگ کاراته استان کمتر از ده باشد
تسنیم نوشت: دولت آمریکا پس از آنکه تحریم‌های جدیدی علیه چند فرد و شرکت ایرانی اعلام کرد، تعلیق تحریم‌های مندرج در توافق هسته‌ای را به مدت چهار ماه دیگر تمدید کرد.

مسئول کمیته مسابقات هیات کاراته لرستان: قول می دهیم رنکینگ کاراته استان کمتر از ده باشد