خاورمیانه گذرخونین از سنت به تغییر

مسئول نقل و انتقالات پرسپولیس:به من فحش ندهید، برانکو اصلا این بازیکن را نمی‌خواهد!
جامعه سنتی اعراب نه در ساختار و نه در جغرافیای سنتی، اهمیت وکارایی اولیه خود را ازدست داده و دیگر قادر به تامین و تضمین منافع و امنیت مشترک با غرب نخواهد بود.بدیهی ست نا توانی این جامعه برای حل معضلات خود در آینده ؛خاورمیانه را با مخاطراتی جدی روبرو خواهد کرد

مسئول نقل و انتقالات پرسپولیس:به من فحش ندهید، برانکو اصلا این بازیکن را نمی‌خواهد!