آتش نشانی شهرکرد فاقد تجهیزات و امکانات امداد و نجات پیشرفته است

مسئولیت کار بهره برداری و مزیت خواهی نیست/دشمنان براندازی نظام را می خواستند
ایرنا نوشت : مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهرکرد از نبود امکانات و تجهیزات پیشرفته شامل؛ بالابر، تشک نجات و نردبان امداد و نجات در آتش نشانی شهرکرد خبر داد.

مسئولیت کار بهره برداری و مزیت خواهی نیست/دشمنان براندازی نظام را می خواستند