جزئیات تمامی کنسرت‌های نوروزی

مرگ نامعلوم دختر ۲۰ ساله در سد اکباتان همدان
از پنجشنبه بیست و ششم اسفند ماه تا ۱۳ فروردین در نقاط مختلفی از ایران ۲۷ کنسرت پاپ و راک، چهار کنسرت تلفیقی و دو کنسرت سنتی برگزار خواهد شد.

مرگ نامعلوم دختر ۲۰ ساله در سد اکباتان همدان