هفت مقدس ناجی منصوریان نشد

مرگ مشکوک سه طلبه نوجوان در مدرسه دینی سیستان و بلوچستان
منصوریان با استقلال در هفت هفته ابتدایی تنها پنج امتیاز کسب کرد.

مرگ مشکوک سه طلبه نوجوان در مدرسه دینی سیستان و بلوچستان