گلدمن: بازار نفت درانتظار رشد دوباره قیمت‌ها

مرگبارترین آتشفشان‌های جهان را بشناسید/از ایتالیا تا چین
گلدمن ساکس اعلام کرده است افت قیمت نفت در هفته گذشته، هیچ توجیه بنیادینی نداشته است.

مرگبارترین آتشفشان‌های جهان را بشناسید/از ایتالیا تا چین