برای داشتن سقف بالای سر چقدر باید پرداخت؟

مرزبندهای سیاسی در فقدان آیت‌الله هاشمی از نگاه سایت احمد توکلی /باید از هاشمی گذر کرد
میزان نوشت: برای خرید یک خانه در منطقه با توجه به بررسی های انجام شده باید از حدود 125میلیون تا بیش از 800میلیون تومان هزینه کرد.

مرزبندهای سیاسی در فقدان آیت‌الله هاشمی از نگاه سایت احمد توکلی /باید از هاشمی گذر کرد