با حضور استاندار لرستان و رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان، مرکز جامع سلامت امیرآباد دوره افتتاح شد

مرد جوان، همسر و برادرزنش را گلوله باران کرد
مرکز جامع سلامت امیرآباد از توابع شهرستان دوره چگنی با حضور استاندار لرستان، رئیس دانشگاه علوم پزشکی ،امام جمعه و فرماندار شهرستان دوره چگنی و مسئولین و کارشناسان شبکه بهداشت و درمان این شهرستان افتتاح شد.

مرد جوان، همسر و برادرزنش را گلوله باران کرد