شیرجه در مرکز کهکشان مارپیچی NGC 5033/عکس روز ناسا

مرد بزرگی که دغدغه عدالت اجتماعی داشت
در مرکز کهکشان مارپیچی NGC 5033 چه می‌گذرد؟ این کهکشان در گروه کهکشان‌های سیفرت (Seyfert Galaxies) قرار می‌گیرد چرا که در هسته‌ی آن فعالیت خیلی زیادی مشاهده می‌شود.

مرد بزرگی که دغدغه عدالت اجتماعی داشت