عکس | تلاش شجاعانه یک قهرمان برای کمک به یاران آتش‌نشانش

مردم همچنان مقابل پلاسکو منتظرند/ زبانه‌های آتش با افزایش سرعت آواربرداری
در تصویر زیر تلاش شجاعانه یک قهرمان برای کمک به یاران آتشنشانش را مشاهده می‌کنید.

مردم همچنان مقابل پلاسکو منتظرند/ زبانه‌های آتش با افزایش سرعت آواربرداری