هنری ایرانی که دیگر خبری از آن نیست/ معرفی کتاب‌های برتر نشان شیرازه

مردم این ۴ استان از صبح شنبه با ماسک بیرون بیایند، هوا به شدت آلوده و ناسالم است
مدیرعامل خانه کتاب در آیین پایانی نشان شیرازه 95 تاکید کرد که دیگر از اصالت هنر ایرانی در حوزه کتاب‌آرایی چندان خبری نیست.

مردم این ۴ استان از صبح شنبه با ماسک بیرون بیایند، هوا به شدت آلوده و ناسالم است