معاون گردشگری میراث فرهنگی: تا پایان سال نخستین روستای بوم‌گردی در رامسر افتتاح خواهد شد

مرتضی دهرویه: بهترین‌های لیگ دو کشور در تیم هف سمنان حضور دارند
معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی کشور با تأکید بر اینکه بوم‌گردی یکی از الگوهای شاخص گردشگری است، گفت: تا پایان سال نخستین روستای بوم‌گردی کشور در روستای جنت رودبار رامسر افتتاح می‌شود تا بتواند الگویی برای سایر روستاها شود.

مرتضی دهرویه: بهترین‌های لیگ دو کشور در تیم هف سمنان حضور دارند