تصاویر | هنرمندان در اکران خصوصی «اکسیدان»

مربی اختصاصی مهدی رحمتی از آمریکا برگشت!
بازیگران و هنرمندان عرصه سینما و تلویزیون در اکران خصوصی فیلم «اکسیدان» حضور پیدا کردند.

مربی اختصاصی مهدی رحمتی از آمریکا برگشت!