وزارت خارجه عربستان:‌ اسناد ویکی‌لیکس “جعلی” است

مربیان تیم ملی از فرودگاه دبی به هتل برگشتند
ایسنا نوشت: یک مسئول وزارت خارجه عربستان مدعی شد که بیشتر اسنادی که سایت ویکی‌لیکس آنها را افشا می‌کند، جعلی هستند.

مربیان تیم ملی از فرودگاه دبی به هتل برگشتند