استاندار لرستان: رودخانه خرم آباد را نباید بعنوان یک تهدید نگاه کرد

مراقبت مادر ۹۸ ساله انگلیسی از پسر ۸۰ ساله‌اش در خانه سالمندان
استاندار لرستان گفت: ترکیب رودخانه خرم آباد با قلعه فلک‌الافلاک یک کار بزرگ و فراتر از دیدگاه ماست.

مراقبت مادر ۹۸ ساله انگلیسی از پسر ۸۰ ساله‌اش در خانه سالمندان