درخواستی که باعث نگرانی وزیر راه احمدی‌نژاد می‌شد /استیضاحی که خوشحال کننده بود

مراسم تجلیل و تکریم از بازنشستگان وزارت امور خارجه برگزار شد
وزیر راه دولت اصلاحات می گوید: دولتمردان ما فکر می کنند که خودشان همه چیز را می دانند و نیاز به مشورت ندارند.

مراسم تجلیل و تکریم از بازنشستگان وزارت امور خارجه برگزار شد