حمایت سعید راد از کارگردان «شهرزاد»

مذاکرات مسکو با حضور ظریف و دهقان برگزار خواهد شد
ایلنا نوشت: سعید راد درباره اظهارات کارگردان «شهرزاد» گفت: سخنان آقای فتحی، علت تمام معلول‌هاست. اینکه هیچوقت ما پناه نداشتیم و پشت هم نبوده‌ایم.

مذاکرات مسکو با حضور ظریف و دهقان برگزار خواهد شد