البرز بعد از تهران از استانهای متراکم از لحاظ استقرار جمعیت است

مدیریت منابع آب استان از کانال فناوری های نوین در کشاورزی و صنعت
استاندار البرز با اشاره به اینکه البرز بعد از تهران از استانهای متمرکز از لحاظ استقرار جمعیت است گفت: در هر کیلومتر مربع بالای 900 نفر سکنی دارند و ممکن است شاهد اتفاقی نباشیم اما در زمان موعد به وقوع خواهد پیوست که همین امر اهمیت آمادگی در برابر زلزله را از اولویت اول استان البرز و کلانشهر کرج قرار می دهد.

مدیریت منابع آب استان از کانال فناوری های نوین در کشاورزی و صنعت