سرمایه گذاری ۴٫۵ میلیارد تومانی در حوزه ورزش لرستان/مجموعه «سوارکاری» خرم آباد احیا شد

مدیرکل ارشاد لرستان: آرامش روحی و روانی زیربنای رشد هر جامعه محسوب می‌شود
مدیرکل ورزش و جوانان لرستان در جلسه اقتصاد مقاومتی استان به پروژه های واگذار شده اداره کل ورزش و جوانان لرستان به بخش خصوصی اشاره کرد و اظهار داشت: از محل واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی با استفاده از ظرفیت ماده ۸۸ طی روزهای اخیر حدود ۲۵ پروژه اداره کل ورزش و چوانان به بخش خصوصی واگذار شد.

مدیرکل ارشاد لرستان: آرامش روحی و روانی زیربنای رشد هر جامعه محسوب می‌شود