ترامپ در پی کاهش نقش آمریکا در سازمان ملل

مدیرعامل آتش‌نشانی: مردم اعتماد کنند،‌ فرقی بین آتش‌نشان‌ها و شهروندان مفقود دیگر پلاسکو نیست
مهر نوشت: دولت آمریکا در پی آماده کردن دستور العملی برای کاهش نقش این کشور در سازمان ملل متحد است.

مدیرعامل آتش‌نشانی: مردم اعتماد کنند،‌ فرقی بین آتش‌نشان‌ها و شهروندان مفقود دیگر پلاسکو نیست