توطئه ترور پیامبر در خانه فرهنگ رایزن

مدافع تیم‌ملی در تمرین پرسپولیس حاضر شد
نمایش «11 نفر» که در بستری تاریخی ماجرای ترور پیامبر (ص) را روایت می‌کند، به مناسبت دهه آخر صفر در خانه فرهنگ رایزن روی صحنه می‌رود.

مدافع تیم‌ملی در تمرین پرسپولیس حاضر شد