مرگ خانوادگی با گاز منواکسید کربن

مدارس ۴ شهر دیگر خوزستان به دلیل اربعین تعطیل شد
میزان نوشت: اعضای یک خانواده پنج نفره در بروجرد بر اثر نشت گاز منواکسید کربن جان باختند.

مدارس ۴ شهر دیگر خوزستان به دلیل اربعین تعطیل شد

کانال تلگرام اکسین چنل