نام نویسی برای تورهای سیاحتی و زیارتی بازنشستگان آغاز شد

مدارس آذربایجان غربی در روز دوشنبه تعطیل است
رئیس سفرکارت ملی استان و متولی تورهای بازنشستگی از ثبت نام و اعزام بازنشستگان استان کهگیلویه وبویراحمد به سفرهای زیارتی و سیاحتی ارزان قیمت خبر داد.

مدارس آذربایجان غربی در روز دوشنبه تعطیل است