عکس| واکنش نمایندگان به رفتارهای یک «نماینده عصبانی»

محکومیت ۲۴۳ میلیاردی برای ۳ قاچاقچی ارز/ یک میلیون و ۹۰۰ هزار دلار از قاچاقچیان کشف شد
مصطفی کواکبیان نماینده تهران امروز با فریادهایش در صحن سوژه عکاسان شده بود.

محکومیت ۲۴۳ میلیاردی برای ۳ قاچاقچی ارز/ یک میلیون و ۹۰۰ هزار دلار از قاچاقچیان کشف شد