ترجمه قرآن بهاالدین خرمشاهی در حسینیه ارشاد نقد می‌شود

محمدرضا مروارید: دلایل وقوع خشکسالی های اخیر مورد بررسی علمی قرار گیرد
سلسله نشست‌های نقد و بررسی ترجمه‌های قرآن روز شنبه ۲ بهمن با محوریت نقد ترجمه استاد بهاالدین خرمشاهی از قرآن کریم آغاز می‌شود.

محمدرضا مروارید: دلایل وقوع خشکسالی های اخیر مورد بررسی علمی قرار گیرد